+ 381 64 33 65 035

REZERVACIJE

Dolazak

Odlazak

Broj gostiju

Svi apartmani

APARTMANI

PRONAĐITE VAŠ APARTMAN

USLOVI

1. IZNAJMLJIVANJE APARTMANA - KORISNIČKI SERVIS

Uputstvo turistima - korisnicima Apartmana u Beogradu o pitanjima: Kako rezervisati apartman - stan, kako izvršiti plaćanje apartmana ili rezervacije, boravišna taksa u Beogradu i Srbiji za goste iz inostranstva, putno osiguranje, pravo agencije na promenu i otkazivanje rezervacije, pravo gosta na promene i otkazivanje rezervacije, obaveze agencije i vlasnika, obaveze gosta, prtljag, prigovori i njihovo rešavanje...  Svaka potvrda rezervacije podrazumeva da je Gost u celosti, bez ograničenja, prihvatio ove Opšte uslove.


2. KAKO REZERVISATI APARTMAN - STAN?

Prilikom pretraživanja naše ponude na websajtu, možete za svaki ponudjeni apartman ispuniti upit u vezi istog, koji se nalazi na svakoj opisnoj stranici apartmana. Pri tom Vas molimo da ispunite sve tražene detalje u formularu. Ukoliko niste sigurni za konkretan ponudjeni apartman, možete popuniti sličan takav upit na kontakt strani, sa opisom vaših željenih uslova.

Nakon toga ćemo izvršiti proveru mogućnosti za rezervaciju traženog stana - apartmana i krajnje cene sa pratećim troškovima, kao i iznos akontacije. Ukoliko Vam ponudjena cena i uslovi rezervacije budu odgovarali Vi ćete nam odgovoriti na ponudu sa konačnom potvrdom nakon čega Vam šaljemo e-mailom kalkulaciju za plaćanje akontacije ili punog iznosa aranžmana.

Akontacija pretstavlja potvrdu rezervacije, i treba je uplatiti najkasnije u roku od 72 sata (tri dana) po potvrdi rezervacije ugovorenog apartmana - stana. Nakon uplate nas trebate obavestiti putem Email-a ili telefonom na: +381 643365035.

Nakon potvrdjene uplate, dobijate potvrdu koji sadrži podatke o aranžmanu (podatke o domaćinu, podatke o gostu, datumu dolaska i odlaska, kao i ostale usluge koje ste rezervisali).

Kontaktirajte nas !


3. PLAĆANJE:
Plaćanje akontacije ili punog iznosa aranžmana možete izvršiti na nekoliko načina:
•    Keš plaćanje:
Keš plaćanje putem DHL-a na adresu koju vam dostavljamo email-om nakon odabiranja željenog apartmana.
•    Plaćanje na žiro račun u banci:
Nakon odabiranja željenog apartmana dostavljamo Vam putem email-a pisanu instrukciju sa detaljima za  wire transfer novca na žiro račun.
•    On-line plaćanje kreditnom karticom

•    Of-line Plaćanje kreditnom karticom

Iznos ne sme biti opterećen bilo kakvim troškovima banke, varijacijama u promeni  valute ili bilo čime drugim. Ukoliko Gost odluči da plati u drugoj valuti, Rakoc koristi pri naplati Viši kurs Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Rakoc prima gotovinu, kreditne kartice (MasterCard,Visa, AmericanExpress),  pay pal,  virman ili opštu uplatnicu

Kontaktirajte nas!


BORAVIŠNA TAKSA:
Boravišna taksa se plaća nakon dolaska. Taksa iznosi 1,30 € dnevno po osobi, ali to takodje zavisi od starosti korisnika kao i od vremena iznajmljivanja smeštaja. Deca do 15 godina imaju popust od 50%, dok deca ispod 7 godina ne plaćaju boravišnu taxu. Za period boravka duzi od mesec dana ne plaća se boravišna taksa.

Kontaktirajte nas !


PRAVO AGENCIJE NA PROMENE  I OTKAZIVANJE REZERVACIJE:
"Apartmani Beograd" agent može promeniti ili čak otkazati rezervisani apartman ukoliko se pre ili tokom odmora ispostave neočekivane okolnosti koje ne mogu biti izbegnute. U tom slučaju agencija može ponuditi alternativni smeštaj gostima, ukoliko je takva alternative prihvatljiva gostu.
Ponuđena alternativa smeštaju uobičajeno treba biti u istoj ili višoj kategoriji od prvobitne. Razlika u ceni izmedju prvobitne rezervacije i alternativnog smeštaja će biti pokrivena od strane agencije. Ukoliko nije moguće pružiti alternativni smeštaj gostima, agencija je obavezna izvršiti povraćaj novčanih sredstava u vrednosti uplaćene rezervacije.

Kontaktirajte nas !


PRAVO GOSTA NA PROMENE I OTKAZIVANJE REZERVACIJE:
Ukoliko gost želi otkazati već rezervisani apartman - stan, on to mora učiniti putem email-a ili pismenim putem. Nakon prijema obaveštenja agencija primenjuje propisane otkazne troškove:

• za otkaz do 29 dana pre startovanja smeštajne usluge agencija naplaćuje troškove u visini od 30% ukupne cene koštanja aranžmana.
• za otkaz od 28 do 15 dana pre startovanja smeštajne usluge agencija naplaćuje troškove u visini od 60% ukupne cene koštanja aranžmana.
• za otkaz od 14 do 8 dana pre startovanja smeštajne usluge agencija naplaćuje troškove u visini od 80% ukupne cene koštanja aranžmana.
• za otkaz od 7 do 0 dana pre startovanja smeštajne usluge agencija naplaćuje troškove u visini od 100% ukupne cene koštanja aranžmana.

Ukoliko se gost ne pojavi na vreme ili otkaže apartman - stan prilikom startovanja smeštajne rezervacije, agencija će naplatiti celokupni iznos rezervacije. Gostu se pruža takodje mogućnost da nadje zamenu, novog korisnika za istu rezervaciju. U tom slučaju će se izvršiti povraćaj novca za uplaćeni aranžman na bankovni račun prvog ugovarača.
 
Kontaktirajte nas !


OBAVEZE AGENCIJE:
Obaveza "Apartmani Beograd" agenta je da se pobrine za pružanje svih usluga i njihovo ispunjavanje, pritom imajući na umu ponudjene usluge. Takodje ima obavezu da se pobrine za prava i interese gosta u skladu sa dobrim običajima gostoprimstva Beograda. U obavezi je da gostu obezbedi i osigura sve rezervisane i plaćene usluge. Samim tim je odgovoran gostu za neispunjavanje svih usluga ili njihovog dela za koje je gost uplatio.

Kontaktirajte nas !


OBAVEZE GOSTA:
Gost ima obavezu da:
• poseduje regularan pasoš.
• poštuje običaje i propise o strancima u državi Srbiji.
• poštuje kućni pravilnik gde se nalazi apartman-stan i da saradjuje sa vlasnikom i agencijom u pravcu najboljih namera.
• plati obeštećenje za načinjenu štetu u smeštajnoj jedinici.
• Ukoliko ne postupi u skladu sa ovim pravilima, gost će snositi odgovornost i nastale troškove zbog nepoštovanja svojih obaveza.

Kontaktirajte nas !


PRTLJAG:
“Apartmani Beograd” agent nije odgovoran za oštećenja, krađu ili gubitak ličnih stvari i prtljaga u apartmanu - stanu.

Kontaktirajte nas !


PRIGOVORI I NJIHOVO REŠAVANJE:
Svaki gost ima pravo da za neispunjene uslove i neizvršene usluge koje je platio zahteva nadoknadu. Prilikom takvog zahteva gost treba priložiti pismeni prigovor.
Procedura u vezi sa prigovorima:
• Ukoliko prilikom dolaska na odredište gost nije zadovoljan apartmanom - stanom, treba odmah po dolasku da reaguje i obavesti agenciju, kao što te iste prigovore i reklamacije treba odmah izneti agentu apartmana - stana. Gost je dužan sarađivati sa agentom i vlasnikom u dobroj nameri da bi se nezadovoljavajući uslovi mogli što pre otkloniti. Ukoliko prigovor gosta ima opravdanje, i samim tim ponuđena usluga nije na zadovoljavajućem nivou, agencija će učiniti sve da izađe gostu u susret i obezbedi prihvatljivo rešenje koje odgovara uplaćenoj usluzi. Agencija ne sme gostu u zamenu ponuditi usluge manje vrednosti.
• Ukoliko gost odluči da samoinicijativno napusti apartman - stan i pronađe drugi smeštaj, pa samim tim ne pruži agenciji priliku da pronadju adekvatno rešenje i alternativu, u tom slučaju gost nema pravo tražiti povraćaj novca za uplaćeni smeštaj i rezervaciju, kao niti tražiti odštetu putem tužbe za nadoknadu štete.
• Nakon povratka sa puta, gost mora najkasnije u roku od 8 dana predati pismeni prigovor agenciji (uz potpisan izveštaj od agenta o eventualnoj situaciji kao i račune o prouzrokovanim troškovima). Agencija je obavezna u roku od 14 dana rešiti prigovore od dana prijema pismenog primerka. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe i sudske ustanove, kao i davanja informacija u medijima sve dok organizator ne donese adekvatno rešenje. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu štete. Ukoliko gost nije na licu mesta reklamirao neadekvatnu uslugu, tj. ukoliko je pisani prigovor podneo nakon isteka 8 dana nakon napuštanja apartmana, takav prigovor će se smatrati nevažećim.

Kontaktirajte nas !

<

NAŠI GOSTI SE UVEK VRAĆAJU

ODLIČNE CENE

VRHUNSKI SMEŠTAJ

FANTASTIČNA LOKACIJA

UVEK ČISTI APARTMANI

POZOVITE

PRATITE NAS

Prijavite se da pratite naše promotivne ponude sa popustima i akcijama.